El videoart i la poesia són algunes de les passions de la meva carrera. Aquests vídeos em permeten expressar els meus sentiments de manera visual.

Videoart and poetry are the main passions of my career. This videos make me express my feelings in a visual way.

Using Format